Πανεπιστήμια

Εκτύπωση
PDF
 
Ε λ λ η ν ι κ ά    Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α
http://www.dent.uoa.gr (Οδοντιατρικό Τμήμα Ε.Κ.Π.Αθήνας)
http://www.auth.gr/dent (Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π. Θεσσαλονίκης)
http://www.med.uth.gr (Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

 

Ξ έ ν α   Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α

U.K
School of Sheffield
University of Sheffield
UCL, Eastman Dental Institute
UCL, Eastman Dental Institute ( for short term CPD courses for general practitioners)

U.S.A
US Dental Schools
University of Washington
School of Dental Medicine in Boston
University of Connecticut
University of Arkansas for Medical Sciences
Creighon University School of Dentistry
University of California, San Francisko
Dentist University City Directory

EUROPE
Dental Schools in Europe