Περιοδικά & Έρευνα

Εκτύπωση
PDF

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθέωρηση http://www.grortho.gr/hor/
Στόμα  http://www.sebe.gr/sebe_home_gr.htm
Στοματολογία http://www.stomatologia.gr/journal-gr.htm
Κατάλογος on-line περιοδικών http://www.dentistry2000.com/dentaljournals/
BMC oral health Journal http://www.biomedcentral.com/bmcoralhealth/
Journal of the Canadian Dental Association http://www.cda-adc.ca/jcda/index.html

ΕΡΕΥΝΑ
The Forsyth Institute http://www.forsyth.org/default.asp