Ηλεκτρονική συνταγογράφηση-Ασφάλειες αστικής ευθύνης

Εκτύπωση
PDF

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η μαζική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους. Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ασφάλειες αστικής ευθύνης ώστε να ζητήσουμε κάποια προσφορά για μαζική ασφάλιση.Πληροφορίες στο τηλ. 22430