ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Εκτύπωση
PDF

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ με τροποποίηση του ΟΠΑΔ η οποία αφορά και τους οδοντιάτρους.

ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ