48 ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ την ΤΡΙΤΗ 28 & ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουνίου 2011

Εκτύπωση
PDF

48 ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ την ΤΡΙΤΗ 28 & ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουνίου 2011

Η Ε.Ο.Ο. προκηρύσσει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ την ΤΡΙΤΗ 28 & ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουνίου 2011 και συμμετέχει με όλο το οδοντιατρικό δυναμικό της χώρας στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Οι Έλληνες οδοντίατροι διαμαρτυρόμαστε και αγωνιζόμαστε για:

 1. Έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο Υγείας, που θα αφορά την νέα Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική περίθαλψη όπως προκύπτει από το Νόμο 3918/2011« Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Από τον Νόμο αυτό, η Οδοντιατρική απουσιάζει και η ασάφειά του και η αναφορά του σε υπουργικές αποφάσεις μας προβληματίζουν (ανησυχούν) για το μέλλον του Κλάδου μας, καθώς και για την παροχή αξιοπρεπούς οδοντιατρικής περίθαλψης στους Έλληνες πολίτες.

 3. Τη δίκαιη αντιμετώπιση του Κλάδου μας από το Υπουργείο Οικονομικών που με απανωτά φορολογικά νομοσχέδια και πρακτικές που οδηγούν στην υπερφορολόγηση του κλάδου, όπως η περαίωση, τα αντικειμενικά κριτήρια, η έκτακτη εισφορά, η μείωση του αφορολόγητου, ποινικοποίηση των παραβάσεων, μας οδηγούν στην ανασφάλεια, αβεβαιότητα και οικονομική ανέχεια, τη στιγμή αυτή που ο Κλάδος μας πλήττεται από τον υπερπληθυσμό, την ανύπαρκτη κρατική συμμετοχή και την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

4. Την εξαίρεση του επαγγέλματός μας από το Νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι συναρτώνται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδοντιατρικών υπηρεσιών των πολιτών .

5. Την αδυναμία στελέχωσης του Τομέα Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) με υπαλληλικό προσωπικό που έχει σαν αποτέλεσμα την κωλυσιεργία του Ταμείου μας στην έκδοση των απαραίτητων διευκρινιστικών εγκυκλίων καθώς και την καθυστέρηση έκδοσης των συντάξεων μας.

6. Τον αποκλεισμό του Ταμείου μας ΕΤΑΑ από την τριμερή χρηματοδότηση καθώς και την υποχρέωση στο ΕΤΑΑ και χορηγεί από μόνο του την βασική σύνταξη και να καταθέτει τα αποθεματικά του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Οι προϋποθέσεις αυτές καθιστούν το κράτος κερδοσκόπο εις βάρος του Ταμείου μας και αναξιόπιστο ως προς την εγγύηση των συντάξεων.

8. Οι Έλληνες Οδοντίατροι αγωνιζόμαστε μαζί με την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ και όλους τους Έλληνες εργαζομένους και συνταξιούχους που πλήττονται σήμερα από την σκληρή και άδικη οικονομική πολιτική που επιβάλλει το μνημόνιο.

 

 Για το Δ.Σ. του συλλόγου

 

Ο πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Τσίγκας Κων/νος                                                               Στάμου Παρασκευή