Εκτέλεση Συνταγών Ο.Π.Α.Δ.

Εκτύπωση
PDF

Κατόπιν του προβλήματος που παρατηρήθηκε σε ορισμένους Συλλόγους, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ. ενημέρωσε τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας πως οι συνταγές φαρμάκων που συνταγογραφούνται από Οδοντιάτρους δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα "Συμβεβλημμένος με τον Ο.Π.Α.Δ.", καθώς οι οδοντίατροι δεν αποτελούν κατηγορία που συμβάλλεται με τον Ο.Π.Α.Δ. Συνεπώς, οι συνταγές των Οδοντιάτρων για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. εκτελούνται κανονικά από τους φαρμακοποιούς. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είναι ακόμη απαραίτητη.