ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Εκτύπωση
PDF

Από 1-1-2012  βάσει της Κ.Υ.Α. αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3008/29-12-2011
και οι μη συμβεβλημένοι γιατροί και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , μπορούν να συνταγογραφούν μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Συμπληρώνουμε την επισυναπτόμενη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ  και την αποστέλλουμε υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με Fax, στα 210-9282199, 210-9282499, 210-9282267, 210-9215940, ή 213-2168422.

Εάν Θέλετε να λάβετε την Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431022430.

2. Θα σταλεί  (7-10 μέρες) ενημερωτικό email  με οδηγίες εγγραφής - πιστοποίησης στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες)

>>>Στην περίπτωση που ένας γιατρός έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έχει λάβει κωδικό >>>χρήστη, αποστέλλοντας αυτή την αίτηση, μπορεί να συνταγογραφεί μόνο ηλεκτρονικά φαρμακευτικά σκευάσματα ή >>>παρακλινικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Αριθμ. >>>Φ.90380/25916/3294 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456Β/3-11-2011, της Κ.Υ.Α. αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που >>>δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3008/29-12-2011, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3892/2010 (Α΄, 189


Έλενα Χύτα