Δήλωση Ιατρού μη Συμβεβλημένου

Εκτύπωση
PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ, 12/01/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 219
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ»

Παρακαλούμε όπως οι γιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (μόνιμοι ή αορίστου χρόνου) που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. εκτός ωραρίου εργασίας τους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία, καθώς και οι μη συμβεβλημένοι γιατροί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (εξαιρουμένων των ιατρών που έχουν κάνει ήδη δήλωση για να συμπεριληφθούν στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς), και όπως αυτοί περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3008/29-12-2011, συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση – αίτηση και την αποστείλουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με Fax, στα 210-9282199, 210-9282499, 210-9282267, 210-9215940, 213-2168422.

Στην περίπτωση που ένας γιατρός έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έχει λάβει κωδικό χρήστη, αποστέλλοντας αυτή την αίτηση, μπορεί να συνταγογραφεί μόνο ηλεκτρονικά φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.90380/25916/3294 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456Β/3-11-2011, της Κ.Υ.Α. αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3008/29-12-2011, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3892/2010 (Α΄, 189).
Στην περίπτωση που ένας γιατρός δεν έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και δεν έχει λάβει κωδικό χρήστη, αποστέλλοντας αυτή τη δήλωση - αίτηση, θα ενημερωθεί μέσω απαντητικού email για τη διαδικασία πιστοποίησής του και απόκτησης κωδικού, ώστε να μπορεί να συνταγογραφεί και να παραπέμπει ηλεκτρονικά.

Ο Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Κυριάκος Σουλιώτης