24η Πανελλαδική Απεργία

Εκτύπωση
PDF
ΔΕΛTΙΟ ΤYΠΟY
Για την 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝTΙΑTΡΩΝ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Σην 2η Φεβρουαρίου 2012 ψηφίστηκε ο Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄14), στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του οποίου προβλέπεται ότι καταργείται κάθε διάταξη νόμου, κανονιστική πράξη, ερμηνευτική εγκύκλιος που αντιβαίνει στις επιταγές του Ν. 3919/11 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων.

Στο όνομα της οικονομικής ελευθερίας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον ιδιωτικό τομέα παραδίδεται στα κεφαλαιουχικά συμφέροντα, τα οδοντιατρεία μεταβάλλονται σε super markets, οι οδοντίατροι χάνουν την επιστημονική και επαγγελματική τους ανεξαρτησία, ο ασθενής μένει εντελώς απροσταύτευτος και η δημόσια υγεία χωρίς κανένα εχέγγυο αφού, από δω και πέρα, όχι μόνο εταιρείες και νομικά πρόσωπα, αλλά ο οποιοσδήποτε κατά κυριολεξία, μπορεί να λειτουργήσει οδοντιατρείο.

Η ΕΟΟ ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο, από την πρώτη ημέρα ισχύος του Ν. 3919/11 (2.3.2011), ζήτησε από τους συναρμόδιους υπουργούς την εξαίρεση του οδοντιατρικού λειτουργήματος από ένα τόσο αόριστο και επικίνδυνο νομικό πλαίσιο, τους έθεσε προ των ευθυνών τους επιχειρηματολογώντας τεκμηριωμένα για τις διαστάσεις του λάθους τους, διαπραγματεύτηκε σκληρά μαζί τους, προσέφυγε τέλος, εξαντλώντας τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα της, στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας την ακύρωση αυτών των ρυθμίσεων η δικαίωση πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όποτε οι υποθέσεις αυτές συζητηθούν, είναι η έσχατη ελπίδα του οδοντιατρικού κλάδου.
Με αυτά τα δεδομένα, το Δ.Σ της Ε.Ο.Ο. στη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2012 αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης.