Βεβαιώσεις για τα σχολεία

Εκτύπωση
PDF
Σας θυμίζουμε πως για τις βεβαιώσεις οδοντολογικής κατάστασης που χορηγούμε στα παιδιά που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό (πιθανόν να μας ζητήσουν και για το Γυμνάσιο), εγγράφουμε το όνομα και λοιπά στοιχεία στο Βιβλίο Ασθενών.
Αν ζητάμε αμοιβή γράφουμε τη σχετική απόδειξη.
Αν δε ζητάμε αμοιβή είτε χορηγούμε μηδενική απόδειξη,  ή καταχωρούμε την επίσκεψη με ένδειξη "ΕΛΕΓΧΟΣ" για την οποία δεν είναι απαραίτητη η έκδοση απόδειξης.