ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκτύπωση
PDF

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές Α΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 30/6/2012.

Για λόγους όμως αδυναμίας της Υπηρεσίας, καθυστέρησε η έκδοση και αποστολή των ειδοποιητηρίων και για το λόγο αυτό με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής παρατάθηκε η προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών αʼ εξαμήνου 2012 μέχρι 20/7/2012.

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, θα πρέπει να το έχετε παραλάβει στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει μέχρι 30/6/2012. Η εξόφληση των εισφορών θα γίνει στις Τράπεζες (Ν3863/2010) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=11065&nt=108&lang=1