Παράταση καταβολής εισφορών Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ

Εκτύπωση
PDF

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, σήμερα 18-7-2012, αποφάσισε την παράταση καταβολής εισφορών του Α’ εξαμήνου έως την 31-7-2012