Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012

Εκτύπωση
PDF

Μετά την αποστολή του με αρ. πρωτ. 56,Φ65,18-1-2013 εγγράφου μας αναφορικά με την Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη, στην οποία ισχυριζόμαστε ότι αυτή δεν αφορά στα οδοντιατρεία, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπήρξε έγγραφη απάντηση, αλλά προφορική πρόταση, με την οποία μας παρέπεμψε να συζητήσουμε το θέμα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Θανάση Σκορδά. Η προφορική απάντηση του Υφυπουργού, είναι ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012. Ζητήσαμε συνάντηση και αναμένουμε τον ορισμό της∙ μέχρι τότε όμως και προς αποφυγή κυρώσεων, παρακαλούμε να συστήσετε προς τα μέλη σας να αναρτήσουν στα οδοντιατρεία τη σχετική πινακίδα:

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)».