Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής εφαρμογής επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ).

Εκτύπωση
PDF

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας:
1ον να λαμβάνουν γνώση του τηρουμένου από το Ταμείο μας Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου και
2ον μέσω αυτής να ενημερώνουν την υπηρεσία μας είτε για μεταβολές που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου (διεύθυνση ,τηλέφωνο κ.λ.π.) είτε για τις μεταβολές που αφορούν το ιστορικό απασχόλησης ασφαλισμένου (έναρξη- παύση ελευθέρου επαγγέλματος, έναρξη-παύση έμμισθης απασχόλησης κ.λ.π.)
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα ιιέλη σας ότι υποχρεούνται να επισκεφτούν την μερίδα τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου τους και να προβούν σε ενημέρωση/επικαιροποίηση αυτού, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και λοιπών παροχών του Ταμείου
Οι αναγκαίες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας www.tsay.gr. στην
ανακοίνωση της 8/2/2013.