Όργανα Συλλόγου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Ντουρτούνης Κωνσταντίνος
Κολοκοτρώνη 13, Αγία Ειρήνη
24310 74110
Αντιπρόεδρος:
Μπάκος  Γεώργιος
Μιαούλη & Ιακωβάκη
24310 78780
Γραμματέας:
Βασίλης Γαλάνης
Βύρωνος  και  Κανούτα 1
24310 27750
Ταμίας:
Μανώλης Βασίλειος
Άννης Κομνηνής 12 & Καρανάσιου
24313 01645
Μέλη
Ραπτοτάσιος Χριστόδουλος
Κονδύλη 24 και Σωκράτους
24310-35933
Τσίγκας Κωνσταντίνος
Στρατηγού Σαράφη 14
24310 33258